ZÄ™by - dbaj o nie! - Dla stomatologów

Dodane: 24-11-2016 09:13
ZÄ™by - dbaj o nie! - Dla stomatologów ™sÅ‚ami (zÄ™bami sztucznymi) zastÄ™pujÄ…cymi brakujÄ…ce zÄ™by. Do wykonania mostu protetycznego konieczne jest oszlifowanie zÄ™bów filarowych, na których zostanie on osadzony (zacementowany). Most protetyczny może być wykonany ze stopów metali i licowany akrylem (most tymczasowy), kompozytem oraz ceramikÄ…. Wykonuje siÄ™ także mosty ceramiczne Å‚Ä…czone włóknem szklanym oraz mosty na podbudowie cyrkonowej, licowane ceramikÄ….ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_protetycznyDefinicja próchnicyPróchnica zÄ™bów (Å‚ac. caries dentium) ? bakteryjna choroba zakaźna tkanek twardych zÄ™ba objawiajÄ…ca siÄ™ demineralizacjÄ… substancji nieorganicznych i nastÄ™pnie proteolizÄ… substancji organicznych z powodu dziaÅ‚ania kwasów wytworzonych przez bakterie w pÅ‚ytce nazÄ™bnej w wyniku metabolizmu cukrów pochodzenia zewnÄ…trz- i wewnÄ…trzustrojowego. Głównymi bakteriami odpowiedzialnymi za rozwój próchnicy sÄ… L. acidophilus oraz paciorkowce, a z nich najważniejsze to Streptococcus mutans. Inne próchnicotwórcze bakterie to: S. salivarius, S. mitis, S. sanguinis, S. faecalis. Bakterie te sÄ… zdolne do zainicjowania procesu próchnicowego, poprzez wytwarzanie kwasów w wyniku metabolizowania cukrów (głównie kwas mlekowy). Zakwaszone Å›rodowisko (pH poniżej 5,5) sprzyja demineralizacji szkliwa. Ponadto bakterie te uczestniczÄ… w powstawaniu pÅ‚ytki nazÄ™bnej. Stanowi ona doskonaÅ‚e Å›rodowisko dla rozwoju bakterii pierwotnie tlenowych, a z czasem wzglÄ™dnie beztlenowych. ŹródÅ‚o: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3chnica_z%C4%99b%C3%B3wProfilaktyka zamiast leczeniaNasze zÄ™by sÄ… bardzo cennÄ… rzeczÄ…, wiÄ™c należy o nie wyjÄ…tkowo dokÅ‚adnie dbać. Nie chcielibyÅ›my w koÅ„cu zmagać siÄ™ z ich bólem, koniecznoÅ›ciÄ… usuniÄ™cia lub naprawy czy też na przykÅ‚ad maÅ‚o estetycznymi przebarwieniami. Z tego powodu potrzeba nam czegoÅ› wiÄ™cej niż standardowe mycie zÄ™bów czy ograniczenie spożywania sÅ‚odyczy. Regularne wizyty u dentysty w celach kontrolnych sÄ… bardzo przydatne w wykrywaniu wszelkich nieprawidÅ‚owoÅ›ci. Niezależnie od typu naszych możliwych problemów ? dziura w zÄ™bie, zwiÄ™kszona kruchość, podejrzanie wyglÄ…dajÄ…ce dziÄ…sÅ‚o ? uzyskamy fachowÄ… poradÄ™, a nastÄ™pnie pomoc. Powszechnie bowiem wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Nawyk wizyt kontrolnych warto wpoić nie tylko sobie, ale i bliskim. Dbanie o uzÄ™bienie swojego dziecka jest istotnym elementem, ponieważ zaniedbania na wczesnym etapie mogÄ… mieć w przyszÅ‚oÅ›ci niezbyt przyjemne konsekwencje. PamiÄ™tajmy o tym za każdym razem, gdy zapisujemy siÄ™ do dentysty ? nasza pociecha też może na tym skorzystać.