Kilka ciekawych faktów o stomatologii - Dla stomatologów

Dodane: 24-09-2016 13:51
Kilka ciekawych faktów o stomatologii - Dla stomatologów o piÄ™cioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych. PeÅ‚ne prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty uzyskuje siÄ™ pozytywnym zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu KoÅ„cowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu PaÅ„stwowego (przed rokiem 2013) oraz po odbyciu rocznego stażu podyplomowego12(dotyczy wyÅ‚Ä…cznie osób koÅ„czÄ…cych studia przed 1 października 20163). Zgodnie z ustawÄ… o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r.4, lekarz dentysta upoważniony jest do leczenia schorzeÅ„ zÄ™bów, jamy ustnej oraz obszaru twarzoczaszki i okolic przylegÅ‚ych.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekarz_dentystaJak leczyć dentofobiÄ™?Sedacja wziewna podtlenkiem azotu okreÅ›lana jest jako stan fizycznego odprężenia, przyjemnego oszoÅ‚omienia, oderwania od rzeczywistoÅ›ci przy jednoczesnym zachowaniu u pacjenta podstawowych odruchów i Å›wiadomoÅ›ci. Podczas sedacji bardzo duże znaczenie szczególnie u dzieci majÄ… sugestie hipnotyczne. OpowiadajÄ…c maÅ‚emu pacjentowi, że podczas zabiegu znajduje siÄ™ w bajkowym królestwie, kosmosie lub innym wymarzonym przez niego miejscu wykorzystujemy w peÅ‚ni dziaÅ‚anie podtlenku azotu. OpierajÄ…c siÄ™ na samym farmakologicznym dziaÅ‚aniu podtlenku bez sugestii hipnotycznych jego skuteczność może być niewielka. Skuteczność sedacji wziewnej wynosi okoÅ‚o 80% i zależna jest od kilku czynników, takich jak doÅ›wiadczenie lekarza, podatność pacjenta na tÄ™ metodÄ™ uspokojenia, wiek i konstytucja psychofizyczna pacjenta. Kwalifikacja pacjentów do sedacji wziewnej opiera siÄ™ na wskazaniach i przeciwwskazaniach do jej stosowania. Metoda ta posiada wiele wskazaÅ„ do których należy silny lÄ™k przed leczeniem stomatologicznym, silny lÄ™k przed iniekcjami, nadmierny odruch wymiotny, nadpobudliwość nerwowa, konieczność wykonywania dÅ‚ugich i nieprzyjemnych zabiegów. Poza tym sedacja wziewna powinna być metodÄ… z wyboru u pacjentów z astmÄ…, padaczkÄ…, chorobami serca, nadciÅ›nieniem krwi czy hemofiliÄ….ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/DentofobiaWIkipedia - stomatologia:Stomatologia, dentystyka (gr. stoma ? usta + gr. logia ? nauka; Å‚ac. dens ? zÄ…b) - dziaÅ‚ medycyny zajmujÄ…cy siÄ™ funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zÄ™bów, przyzÄ™bia, jÄ™zyka, bÅ‚ony Å›luzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz jÄ… otaczajÄ…cych a także stawu skroniowo-żuchwowego czÅ‚owieka. Przed wejÅ›ciem Polski do Unii Europejskiej używano tytuÅ‚u lekarz stomatolog, potem lekarz dentysta, jednakże Naczelna Izba Lekarska dopuszcza możliwość używania obydwu tytułów. W Polsce, zgodnie z Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 6581, do roku 2012 tytuÅ‚ lekarza dentysty uzyskuje siÄ™ po 5 latach studiów, odbyciu stażu podyplomowego i zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu PaÅ„stwowego (LDEP). Od roku 2013 LDEP zostaÅ‚ zastÄ…piony Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem KoÅ„cowym ? LDEK (art. 5. ustawy). Staż podyplomowy zostaje zniesiony po 1.10.2016 roku (art. 4. ustawy).ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stomatologia